Trang chủ Tư cách thành viên Điều khoản sử dụng của Chương trình tặng thưởng LOTTE Hotel Rewards

Điều khoản sử dụng của Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL Rewards

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 3 năm 2024

Thương hiệu LOTTE HOTELS & RESORTS do HOTEL LOTTE CO., LTD (Công ty) vận hành và chương trình Tặng thưởng LOTTE HOTEL REWARDS (“Tư cách Thành viên”) là chương trình khách hàng thân thiết do Công ty vận hành và quản lý. Các điều khoản và điều kiện này điều chỉnh các quy định chi tiết về dịch vụ và hoạt động cơ bản liên quan đến việc sử dụng chương trình Tư cách Thành viên do Công ty vận hành.

 • 1. “Thành viên LOTTE HOTEL REWARDS” (gọi tắt là “Thành viên”) là khách hàng đã đăng ký theo quy trình đăng ký được chỉ định, đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Tư cách Thành viên và đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
 • 2. “Thẻ LOTTE HOTEL REWARDS” (“Thẻ Thành viên Điện tử”) là thẻ điện tử do Công ty phát hành để Thành viên sử dụng các dịch vụ của Khách sạn với Tư cách Thành viên.
 • 3. “Điểm thưởng” (“Điểm”) là số điểm được trao cho Thành viên dựa trên tỷ lệ tích lũy do Công ty quy định để sử dụng các dịch vụ của Công ty. Giá trị của chúng sẽ do Công ty xác định và có thể thay đổi dựa trên việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này.
 • 4. “Phiếu quà tặng” là phiếu dịch vụ được cung cấp cho Thành viên mỗi năm một lần. Các phiếu dịch vụ được cung cấp khác nhau tùy theo cấp độ Thành viên.
 • 5. “Phiếu tích điểm” là phiếu thưởng mà Thành viên có được bằng cách quy đổi điểm tích lũy của họ, độc quyền thông qua trang web của Công ty.
 • 6. "Thời gian lưu trú đủ điều kiện" là thời gian lưu trú mà Thành viên đã đặt phòng thông qua trang web của Công ty, ứng dụng di động, bộ phận đặt phòng từ mỗi chuỗi trong Công ty, v.v., thông tin chi tiết được nêu trong Phần 6.
 • 7. “Khoản tiền đủ điều kiện” dùng để chỉ số tiền chi trả bởi thành viên trong thời gian lưu trú đủ điều kiện hoặcphí môi trường đủ điều kiện hợp lệ cho việc tích lũy điểm. Bao gồm số tiền chi tiêu bằng USD trên giá phòng, cộng với phí tại các cơ sở ẩm thực và đồ uống do khách sạn điều hành và quầy bar mini trong phòng, không bao gồm thuế và phí dịch vụ, cũng như phí môi trường cho việc sử dụng sân golf. Tỷ giá hối đoái áp dụng sẽ do Công ty xác định và được đăng trên trang web của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu trong Điều 6 và 7.
 • 8. “Điểm đủ điều kiện” là số điểm đã tích lũy thông qua “Khoản tiền đủ điều kiện” trong Mục 2.7. và được áp dụng để xác định cấp độ Tư cách Thành viên. Số điểm thưởng đã đạt được thông qua các hoạt động dưới đây đủ điều kiện để đổi điểm, tuy nhiên, không áp dụng cho việc xác định Cấp độ Tư cách Thành viên.
  • ① Tất cả số điểm thưởng đã đạt được thông qua các sự kiện và khuyến mại của Công ty
  • ② Số điểm được trao để đền bù cho tính năng trả phòng muộn không khả dụng
  • ③ Số điểm đã chuyển đổi từ các đối tác liên kết với Công ty và Chương trình Booker
 • 9. “CỬA HÀNG MIỄN THUẾ LOTTE” dùng để chỉ các CỬA HÀNG MIỄN THUẾ LOTTE ở Hàn Quốc và không bao gồm các cửa hàng ở các quốc gia khác hoặc các cửa hàng miễn thuế trực tuyến.
 • 10. “Phiếu giảm giá trực tuyến” là phiếu giảm giá do Công ty phát hành mà Thành viên có thể xem trên trang web của Công ty hoặc ứng dụng di động. Thành viên có thể sử dụng phiếu giảm giá trực tuyến để nhận các ưu đãi do Công ty cung cấp trong thời gian giới hạn.
 • 11. “Tem” được cấp tự động cho tài khoản Thành viên thông qua quá trình tích lũy trực tuyến trong các đợt khuyến mại tem thưởng của Công ty. Thành viên có thể tích lũy tem và nhận ưu đãi.
 • 12. “Chuỗi” dùng để chỉ một kênh cung cấp các dịch vụ Tư cách Thành viên của Công ty cho Thành viên. Phạm vi dịch vụ bao gồm các danh sách trong Mục 3.3.
 • 13. “Trang chủ Công ty và Ứng dụng Di động” dùng để chỉ trang web và chương trình ứng dụng (ứng dụng) để cung cấp các dịch vụ của Công ty cho Thành viên. Thông qua trang web và chương trình ứng dụng này, mỗi Chuỗi và Công ty cung cấp dịch vụ thông báo cho Thành viên.
 • 1. Chương trình Tư cách Thành viên này là miễn phí.
 • 2. Các dịch vụ được cung cấp bởi chương trình Tư cách Thành viên bao gồm tích lũy và quy đổi Điểm thưởng, ưu đãi giảm giá, phiếu quà tặng, phiếu thưởng trực tuyến và tích lũy tem và e-SHOP.
 • 3. Phạm vi của các dịch vụ liên quan đến các điều khoản và điều kiện và hoạt động của chương trình Tư cách Thành viên, như sau:
  • ① SIGNIEL (SEOUL, BUSAN)
  • ② LOTTE HOTELS (SEOUL, WORLD, BUSAN, JEJU, ULSAN, HÀ NỘI, SÀI GÒN, SEATTLE, GUAM, MOSCOW, ST. PETERSBURG, VLADIVOSTOK, YANGON)
  • ③ L7 HOTELS (MYEONGDONG, GANGNAM, HONGDAE, TÂY HỒ HÀ NỘI)
  • ④ LOTTE City Hotels (Gimpo Airport, Guro, Mapo, Myeongdong, Daejeon, Jeju, Ulsan, Kinshicho, Tashkent Palace)
  • ⑤ LOTTE RESORT (SOKCHO, BUYEO, JEJU ART VILLAS, ARAI)
  • ⑥ LOTTE Sky Hill CC (JEJU, BUYEO)
  • ⑦ Một trong những đơn vị kinh doanh trong Công ty được chỉ định là đối tượng của chương trình Tư cách Thành viên
  • Tuy nhiên, LOTTE NEW YORK PALACE, LOTTE HOTEL SAMARA, Khu Nhà ở và Căn hộ có Dịch vụ không nằm trong phạm vi dịch vụ. Ngoài ra, phạm vi của các dịch vụ trên có thể thay đổi theo chính sách của Công ty.
 • 4. Tất cả các quyền lợi dịch vụ sẽ chỉ được cung cấp cho các Thành viên. Thành viên phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và Thẻ Thành viên Điện tử để sử dụng dịch vụ.
 • 1. Thành viên có thể đăng ký thông qua trang web của Công ty, ứng dụng di động và các cơ sở do Công ty chỉ định.
 • 2. Thành viên phải ít nhất đủ 19 tuổi để đăng ký tư cách thành viên. Các công ty và tổ chức không thể là Thành viên.
 • 3. Giới hạn một tài khoản Thành viên cho mỗi người. Trong trường hợp đăng ký trùng lặp, tất cả trừ một tài khoản Tư cách thành viên sẽ bị hủy. Điểm và ưu đãi trong tài khoản Thành viên bị hủy sẽ được cộng vào tài khoản Thành viên hiện có.
 • 4. Sau khi đăng ký, Thẻ Thành viên điện tử sẽ được cấp và có thể được xem trên trang web của Công ty hoặc ứng dụng di động. Các thành viên đăng ký tại cơ sở do Công ty chỉ định có thể xem Thẻ sau khi kích hoạt tài khoản của mình thông qua trang web của Công ty hoặc ứng dụng di động.
 • 1. Thành viên có thể yêu cầu rút Tư cách thành viên thông qua trang web của Công ty, ứng dụng di động, yêu cầu bằng văn bản hoặc các phương thức khác do Công ty chỉ định.
 • 2. Sau khi rút Tư cách thành viên, tài khoản, điểm và quyền lợi mà Thành viên sở hữu sẽ tự động hết hiệu lực.
 • 3. Tư cách thành viên vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi rút khỏi chương trình. Tuy nhiên, Công ty có thể chấm dứt Tư cách thành viên hoặc xem xét tư cách hợp lệ trong trường hợp sau:
  • ① Chuyển nhượng hoặc bán các ưu đãi, điểm, phiếu thưởng, v.v. của Tư cách Thành viên cho bên thứ ba
  • ② Đăng ký thông tin sai, không chính xác hoặc không đầy đủ
  • ③ Thành viên làm gián đoạn quy trình giao dịch, bao gồm can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của các Thành viên khác hoặc đánh cắp thông tin
  • ④ Thành viên can thiệp vào hoạt động của Công ty
  • ⑤ Thành viên tử vong
  • ⑥ Các hành vi trái pháp luật khác
 • 4. Khi chấm dứt Tư cách Thành viên, tài khoản, điểm và các quyền lợi liên quan đến Tư cách Thành viên sẽ hết hạn và không thể sử dụng các ưu đãi đặc biệt khác.
 • 1. Tư cách Thành viên được chia thành bốn cấp độ: Classic, Silver, Gold và Platinum.
 • 2. Thành viên sẽ được cấp Tư cách Thành viên Classic khi đăng ký thành viên. Công ty sẽ cấp trạng thái Tư cách Thành viên mới hoặc chuyển đổi sang chương trình Tư cách Thành viên cho các thành viên đã đăng ký vào các chương trình thành viên riêng biệt do mỗi Chuỗi vận hành mà không cần thực hiện thêm quy trình đăng ký. Trong trường hợp này, các tiêu chí xác định hoặc chuyển đổi chi tiết sẽ được công bố thông qua trang web của Công ty và ứng dụng di động.
 • 3. Các yêu cầu do Công ty đặt ra phải được đáp ứng để duy trì hoặc đạt được các cấp độ Tư cách Thành viên cao hơn.
 • 4. Công ty sẽ xác định cấp độ tư cách thành viên của thành viên dựa trên các đợt lưu trú đủ điều kiện và điểm tích lũy đủ điều kiện trong suốt một năm sử dụng tư cách thành viên, và dựa trên các tiêu chí sau đây, trong đó ít nhất một trong hai tiêu chí phải được thỏa mãn để đáp ứng mức áp dụng.

  [Tiêu chí Xác định Cấp độ Tư cách Thành viên]

  Điều 6. Cấp độ Tư cách Thành viên và các Quyền lợi đặc biệt
  Tiêu chí CLASSIC SILVER GOLD PLATINUM
  Số lượng đêm Đăng ký Thành viên mới 5 đêm trở lên 25 đêm trở lên 50 đêm trở lên
  Số điểm đủ điều kiện 1.500 điểm trở lên 20.000 điểm trở lên 70.000 điểm trở lên
 • 5. Các điều kiện chi tiết để được công nhận đủ điều kiện lưu trú trong suốt một năm liên quan đến các tiêu chí xác định cấp độ Tư cách Thành viên nêu trong Mục 6.4 (số đêm lưu trú, điểm đủ điều kiện) như sau:
  • (1) Khoảng thời gian được xem xét cho các lần lưu trú đủ điều kiện sẽ dựa trên hồ sơ sử dụng mỗi lần trả phòng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
  • (2) Việc nâng hạng được phản ánh hàng tháng, dựa trên lịch sử lưu trú khách sạn của bạn từ ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại đến ngày cuối cùng của tháng trước khi nâng hạng.
  • (3) Những điều sau đây sẽ bị loại trừ khỏi lần lưu trú đủ điều kiện và số tiền đủ điều kiện:
   • ① Giá lưu trú dài hạn và đặt phòng giá đặc biệt
   • ② Đặt phòng với phiếu tặng phòng khách sạn hoặc phòng miễn phí (trọn gói, phiếu ăn ở miễn phí/trả phí mà Tư cách Thành viên có được)
   • ③ Đặt phòng tại Khu nghỉ dưỡng với mức giá dành cho Thành viên là Chủ sở hữu
   • ④ Đặt chỗ thông qua các công ty du lịch hoặc các bên thứ ba khác
   • ⑤ Đặt chỗ với hãng máy bay hoặc các đại lý du lịch áp dụng mức giá cho nhân viên
   • ⑥ Đặt chỗ với giá ưu đãi dành cho công ty, tổ chức hoặc đặt tiệc
   • ⑦ Thành viên không trực tiếp trả khoản thanh toán cho Công ty
 • 6. Việc xác định cấp độ được phân loại là nâng cấp, duy trì và hạ cấp. Việc nâng cấp được thể hiện vào ngày 10 hàng tháng (mỗi tháng một lần) và duy trì và hạ cấp được phản ánh vào tuần đầu tiên của tháng 1 hàng năm (mỗi năm một lần).
 • 7. Cấp độ Tư cách Thành viên sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 12 cùng năm. Trường hợp nâng hạng thành viên vào giữa năm thì cấp độ thành viên được điều chỉnh sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.
 • 8. Mỗi cấp độ Tư cách Thành viên có các quyền lợi dịch vụ khác nhau. Các điều kiện chi tiết về dịch vụ và việc sử dụng cho mỗi cấp độ Tư cách Thành viên như sau:
  • (1) Quyền lợi dịch vụ theo cấp độ Tư cách Thành viên
   Quyền lợi dịch vụ theo mỗi cấp độ Tư cách Thành viên
   Classic Silver Gold Platinum Ghi chú
   Số điểm thưởng đã tích lũy Hotels & Resorts Tương đương với 4% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 6% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 8% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 10% số tiền thanh toán đủ điều kiện - Ngoại tệ cơ bản là USD
   - 1 USD = 100 điểm
   Sky Hill CC (phí xanh lá cây) Tương đương với 2% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 3% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 4% số tiền thanh toán đủ điều kiện Tương đương với 5% số tiền thanh toán đủ điều kiện
   Phiếu quà tặng Phiếu tặng phòng khách sạn cho 1 đêm lưu trú - - - 1 phiếu giảm giá - Ngày không áp dụng ưu đãi đối với tất cả các chuỗi: Ngày 24, 25 và 31 tháng 12
   - Phiếu quà tặng sẽ chỉ được cung cấp khi thời gian lưu trú đủ điều kiện được đáp ứng.
   Số tiền phiếu giảm giá - 1 x phiếu giảm giá 10 USD 2 x phiếu giảm giá 50 USD 2 x phiếu giảm giá 50 USD - Phiếu quà tặng sẽ chỉ được cung cấp khi thời gian lưu trú đủ điều kiện được đáp ứng.
   Ẩm thực và đồ uống giảm giá 5% 5% 10% 10% - Chỉ áp dụng với các cơ sở ẩm thực thuộc quản lý trực tiếp của khách sạn.
   - CL và SL (không bao gồm), 5% GL và 10% PL áp dụng tại SIGNIEL (Seoul, Busan) và Lotte Hotel Yangon
   Giảm giá dịch vụ giặt là - 10% 15% 20% - Chỉ áp dụng với các cơ sở thuộc quản lý trực tiếp của khách sạn
   Giảm giá cho bộ chăn ga gối đệm He:on - - Giảm giá 10% bộ chăn ga gối đệm,
   giảm giá 15% cho vải lanh
   Giảm giá 20% bộ chăn ga gối đệm,
   giảm giá 25% cho vải lanh
   - Yêu cầu mua hàng: hsblue@lotte.net
   Miễn phí vào cửa Club Lounge cho 1 khách đi cùng (Chỉ giới hạn khi lưu trú tại phòng câu lạc bộ) - - o o - 1 lần vào cửa Club Lounge miễn phí cho 1 khách đi cùng khi lưu trú tại phòng (miễn phí cho 1 khách đi cùng khi có 2 khách lưu trú trong trường hợp đặt phòng 1 người)
   - Phải đủ 13 tuổi trở lên để vào cửa Club Lounge
   - Dịch vụ Club Lounge chỉ áp dụng với các khách sạn có Phòng chờ Club hoặc Phòng chờ Cao cấp (Executive Lounge).
   - Quyền lợi không khả dụng khi thành viên sử dụng phiếu giảm giá trực tuyến cho 1 lần vào cửa Club Lounge miễn phí
   1 lần miễn phí vào cửa Club Lounge cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến) - - - 3 phiếu giảm giá - Mỗi phiếu giảm giá có giá trị tối đa 2 đêm
   - Phiếu giảm giá dành riêng trực tuyến (Chỉ áp dụng cho trang web của Công ty và ứng dụng)
   - Phiếu giảm giá trực tuyến chỉ áp dụng tại Lotte Hotels ở Hàn Quốc.
   Nâng hạng phòng - - o o - Áp dụng tại SIGNIEL và các khách sạn 5 sao tùy theo tình trạng phòng trống (không bao gồm các phòng chuyên biệt như phòng character, phòng ondol, và phòng suite)
   Phiếu nâng cấp phòng ở (Phiếu giảm giá trực tuyến) - - 3 phiếu giảm giá 5 phiếu giảm giá - Mỗi phiếu giảm giá có giá trị trong toàn bộ thời gian lưu trú
   - Phiếu giảm giá dành riêng trực tuyến (Chỉ áp dụng cho trang web của Công ty và ứng dụng)
   - Phiếu giảm giá trực tuyến chỉ áp dụng với SIGNIEL và các khách sạng 5 sao (chỉ có tại Lotte Hotels ở Hàn Quốc.)
   1 phiếu ăn sáng miễn phí cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến) - - - 5 phiếu giảm giá - Mỗi phiếu giảm giá có giá trị trong 1 đêm
   - Phiếu giảm giá dành riêng trực tuyến (Chỉ áp dụng cho trang web của Công ty và ứng dụng)
   - Phiếu giảm giá trực tuyến chỉ áp dụng tại Lotte Hotels ở Hàn Quốc.
   Tiện nghi chào mừng - - o o - Chỉ áp dụng cho SIGNIEL và các khách sạn 5 sao
   Trả phòng muộn - - 14:00 14:00 - Trừ tháng 7 và tháng 8
   - Không bao gồm các phòng chuyên biệt như phòng character, phòng ondol và phòng suite
   - Chỉ áp dụng cho khách sạn
   - Điểm tích lũy như một khoản bồi thường nếu các dịch vụ không có sẵn do tình huống khách quan tại khách sạn
   * City/L7: 1.000 điểm
   * 5 sao: 2.000 điểm
   * SIGNIEL và EX Tower của Lotte Hotel Seoul: 3.000 điểm
   Số đêm chuyển đổi cho cấp độ thành viên của năm tiếp theo* - - - o - Thành viên hạng Platinum đủ điều kiện để chuyển đổi số đêm đủ điều kiện vượt quá số đêm bắt buộc nhằm đáp ứng điều kiện hợp lệ cho hạng Platinum (50 đêm) vào cuối năm dương lịch.
   - Các đêm chuyển đổi chỉ có giá trị trong năm dương lịch tiếp theo và không thể chuyển đổi lại sang năm tiếp theo.
   Các quyền lợi đặc biệt tiêu chuẩn Giá cung cấp cho Thành viên Tặng thưởng
   Giảm giá 10-20% tại các cửa hàng Lotte Duty Free ở Hàn Quốc (chỉ áp dụng với một số thương hiệu và mặt hàng cụ thể)
   * Các đêm chuyển đổi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo và hết hạn sau đó.
   * Đêm thưởng sẽ không được tính vào số đêm Rollover bổ sung.
  • (2) Điều kiện chi tiết để sử dụng các quyền lợi đặc biệt theo cấp độ Tư cách Thành viên
   • ① Tất cả các quyền lợi đặc biệt sẽ chỉ áp dụng với phòng lưu trú của Thành viên (1 phòng).
   • ② Việc đổi phiếu quà tặng chỉ dành cho Thành viên.
   • ③ Đối với mỗi phiếu quà tặng được phát hành, 1 điểm sẽ được tự động trừ vào tài khoản của Thành viên.
   • ④ Phiếu quà tặng có giá trị từ năm phát hành đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm đó. Trường hợp nâng hạng Tư cách thành viên vào giữa năm, phiếu quà tặng có giá trị từ năm phát hành đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo. Phiếu quà tặng sẽ tự động hết giá trị khi hết hạn và không thể gia hạn hiệu lực.
   • ⑤ Phiếu quà tặng được chấp nhận tại các cơ sở sau:

    ∙ Khu vực áp dụng: Khi thanh toán giá phòng, phí môi trường hoặc các cơ sở ẩm thực và đồ uống do khách sạn điều hành dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty (không được chấp nhận tại Lotte Duty Free)

   • ⑥ Phiếu quà tặng chưa sử dụng hoặc bất kỳ số dư nào còn lại khi đổi phiếu quà tặng không thể được hoàn lại hoặc trả lại bằng điểm.
   • ⑦ Có thể quy đổi Phiếu tặng Phòng khách sạn 1 đêm khi đặt phòng trước và phải được xuất trình khi nhận phòng. (Yêu cầu đặt phòng: Người phụ trách Quản lý đặt phòng tại chuỗi có liên quan)
   • ⑧ Các dịch vụ và quyền lợi nêu trên có thể không có sẵn hoặc được thay thế bằng các dịch vụ khác tùy theo tình hình của khách sạn.
 • 1. Thành viên có thể tích điểm theo các điều khoản và điều kiện và quy định của chương trình Tư cách Thành viên, và không thể tích điểm riêng lẻ với nhiều mã số Thành viên.
 • 2. Điểm sẽ chỉ được tính cho những lần lưu trú của Thành viên và họ phải xuất trình mã số Thành viên của mình và thanh toán trực tiếp.
 • 3. Điểm sẽ chỉ được tính cho các đợt lưu trú đủ điều kiện và phí môi trường đủ điều kiện theo cấp độ Tư cách Thành viên, sử dụng các tiêu chí sau.

  · Điểm thưởng = Số tiền thanh toán đủ điều kiện X Tỷ lệ tích lũy mỗi cấp X 100

  Ví dụ Số tiền thanh toán đủ điều kiện 100 USD

  Điều 7. Tích lũy Điểm thưởng
  Hạng thành viên Tỷ lệ tích luỹ điểm Số điểm thưởng đã tích lũy
  Classic 4% 400
  Silver 6% 600
  Gold 8% 800
  Platinum 10% 1,000
 • 4. Những khoản sau đây sẽ không được tích lũy điểm:
  • ① Phí từ các tiện nghi khác ngoài giá phòng
  • ② Các thuế và phí dịch vụ
  • ③ Phí từ các cơ sở thuê, phòng họp và phí tiệc chiêu đãi
  • ④ Các phí từ e-SHOP
  • ⑤ Mua phiếu quà tặng, phí Tư cách Thành viên và phí thường niên
  • ⑥ Giá dành cho đại lý du lịch và bên thứ ba khác
  • ⑦ Giá dành cho nhân viên của hãng hàng không và đại lý du lịch
  • ⑧ tổ chức, lưu trú dài hạn và các mức giá đặc biệt
  • ⑨ Phiếu tặng Phòng khách sạn hoặc miễn phí phòng (gói, phiếu tặng phòng khách sạn mà Tư cách Thành viên có được)
  • ⑩ Hồ sơ sử dụng trước khi đăng ký Tư cách thành viên
  • ⑪ Số tiền thanh toán trực tiếp tại các cơ sở ẩm thực thuộc quản lý trực tiếp của Công ty
  • ⑫ Số tiền mà Thành viên không thanh toán trực tiếp cho Công ty
  • ⑬ Mức giá thành viên cho Chủ sở hữu Khu nghỉ dưỡng
  • ⑭ Cơ sở ẩm thực và đồ uống do Khu nghỉ dưỡng trực tiếp điều hành
  • ⑮ Ẩm thực và đồ uống, phí thuê xe đẩy, phí caddy, phí sử dụng tiện ích tại sân golf
 • 5. Thành viên có thể tích điểm thưởng cho tối đa 3 phòng trong cùng một ngày. (Tuy nhiên, điểm thưởng sẽ chỉ được trao nếu Thành viên thanh toán trực tiếp cho tối đa 2 phòng ngoài phòng của Thành viên.)
 • 6. Sau thời gian lưu trú, điểm thưởng được tích lũy vào ngày sau khi trả phòng. Tuy nhiên, với LOTTE City Hotel Kinshicho và LOTTE City Hotel Tashkent Palace, điểm thưởng sẽ được tích lũy trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày trả phòng.
 • 7. Việc tích lũy điểm thưởng từ các sân golf sẽ được giới hạn ở số tiền mà các thành viên đã chi trả cho phí môi trường khi đặt chỗ trên trang web của Công ty hoặc qua điện thoại. Tích lũy điểm thưởng cho tối đa 4 người mỗi nhóm, bao gồm cả thành viên.
 • 8. Nếu điểm thưởng không được tính vì Thành viên không xuất trình Thẻ Thành viên điện tử của mình, họ có thể yêu cầu nhận điểm qua trang web của Công ty trong vòng 6 tháng kể từ ngày trả phòng.
 • 9. Điểm thưởng không thể được tính cùng với số dặm bay của hãng hàng không. (Chọn 1)
 • 1. Khi quy đổi điểm thưởng, Thành viên phải nêu rõ mục định của mình và xuất trình Thẻ Thành viên điện tử cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • 2. Giá trị của các điểm thưởng như sau.

  ∙ Giá trị điểm thưởng: 100 điểm = 1 USD

 • 3. Điểm thưởng được chấp nhận tại các cơ sở sau:
  • ① Công ty: Khi thanh toán giá phòng của Công ty, phí xanh hoặc cơ sở ẩm thực do khách sạn điều hành, Đổi điểm tối thiểu: 1.000 điểm
  • ② Lotte Duty Free: Các cửa hàng Lotte Duty Free tại Hàn Quốc (không bao gồm các cửa hàng ở các quốc gia khác và các Cửa hàng Miễn thuế trực tuyến/giới hạn đối với một số thương hiệu và mặt hàng nhất định), Đổi điểm tối thiểu: 10.000 điểm
 • 4. Điểm thưởng gần hết hạn sử dụng sẽ bị trừ đầu tiên khi quy đổi.
 • 5. Điểm đã khấu trừ không được trả lại.

Thành viên có thể chuyển đổi điểm của mình thành phiếu giảm giá hoặc điểm thưởng của các đối tác bên ngoài có liên kết với Công ty.

 • 1. Chuyển đổi điểm thưởng → phiếu tích điểm
  • ① Thành viên có thể quy đổi điểm của mình thành phiếu tích điểm thông qua trang web của Công ty.
  • ② Khi quy đổi sang phiếu tích điểm, Thành viên phải nêu rõ cơ sở chấp nhận, đơn vị sử dụng phiếu thưởng và thông tin người dùng.
  • ③ Phiếu tích điểm được chấp nhận tại các cơ sở sau:
   • ∙ Công ty: Khi thanh toán giá phòng của Công ty, phí xanh hoặc các cơ sở ẩm thực do khách sạn điều hành
   • ∙ Lotte Duty Free: Các cửa hàng Lotte Duty Free tại Hàn Quốc (không bao gồm các cửa hàng ở các quốc gia khác và các Cửa hàng Miễn thuế trực tuyến/giới hạn đối với một số thương hiệu và mặt hàng nhất định)
  • ④ Điểm thưởng sẽ được trừ ngay khi phát hành phiếu tích điểm. Đơn vị phát hành phiếu thưởng (trừ điểm) như sau:
   • ∙ Đơn vị phát hành của Công ty: 10 USD (1.000 điểm), 50 USD (5.000 điểm), 100 USD (10.000 điểm)
   • ∙ Đơn vị phát hành Lotte Duty Free: 100 USD = 10.000 điểm
  • ⑤ Phiếu tích điểm sẽ có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Phiếu quà tặng sẽ tự động hết giá trị khi hết hạn và không thể gia hạn hiệu lực.
  • ⑥ Phiếu tích điểm sau khi đã phát hành không được hủy, quy đổi thành tiền mặt hoặc bán. Phiếu tích điểm có được theo cách này không thể quy đổi
  • ⑦ Không thể hoàn lại hoặc hoàn trả bất kỳ số dư nào còn lại khi đổi phiếu tích điểm
  • ⑧ Khi phát hành phiếu tích điểm, Thành viên có thể chỉ định trước một người dùng và tặng cho họ, tuy nhiên, việc đổi điểm được giới hạn cho người dùng được ghi trên phiếu.
  • ⑨ Sau khi được phát hành, có thể xem phiếu tích điểm trên trang web của Công ty hoặc ứng dụng di động.
 • 2. Chuyển đổi điểm thưởng → điểm đối tác
  • ① Thành viên có thể quy đổi điểm của sang điểm thường của các đối tác liên kết với khách sạn thông qua trang web của Công ty hoặc ứng dụng điện thoại đối với việc chuyển đổi điểm.
  • ② Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh giao dịch chuyển đổi điểm có thể khác nhau tùy theo đối tác. Việc quy đổi hoặc sử dụng điểm quy đổi khác sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện chương trình của đối tác tương ứng.
  • ③ Nội dung dịch vụ có thể thay đổi hoặc chấm dứt tùy theo tình huống của Công ty hoặc đối tác.
  • ④ Sau khi yêu cầu chuyển đổi thành điểm đối tác thì không thể đảo ngược hoặc hủy bỏ.
  • ⑤ Thành viên có thể xem thông tin liên quan đến các đối tác trên trang web của Công ty.
 • 3. Chuyển đổi điểm đối tác → điểm thưởng
  • ① Thành viên có thể quy đổi điểm của các đối tác liên kết với Công ty sang điểm thưởng thông qua ứng dụng di động đối với việc chuyển đổi điểm.
  • ② Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh giao dịch chuyển đổi điểm có thể khác nhau tùy theo đối tác. Việc quy đổi hoặc sử dụng điểm quy đổi khác sẽ được quản lý theo các điều khoản và điều kiện của chương trình tặng thưởng Lotte Hotel Rewards.
  • ③ Nội dung dịch vụ có thể thay đổi hoặc chấm dứt tùy theo tình huống của Công ty hoặc đối tác.
  • ④ Sau khi yêu cầu chuyển đổi thành điểm đối tác thì không thể đảo ngược hoặc hủy bỏ.
  • ⑤ Thành viên có thể xem thông tin liên quan đến các đối tác trên trang web của Công ty.
  • ⑥ Điểm đã quy đổi không được coi là Điểm đủ điều kiện. (Không áp dụng để xác định cấp độ Thành viên)
 • 1. Các thành viên có thể tặng điểm cho tổ chức từ thiện liên kết với Công ty.
 • 2. Tổ chức từ thiện liên kết với Công ty là Ủy ban UNICEF Hàn Quốc và có thể thay đổi tùy theo trường hợp, thông báo về tổ chức này sẽ được đăng trên trang web của Công ty.
 • 3. Thành viên có thể tặng điểm theo đơn vị 1.000 (10 USD), 5.000 (50 USD) và 10.000 (100 USD) thông qua trang web của Công ty
 • 4. Sau khi thực hiện, việc quyên góp điểm không thể được hủy bỏ.
 • 5. Biên lai cho số điểm thưởng đã quyên góp để khấu trừ thuế thu nhập sẽ không được xuất do các vấn đề pháp lý liên quan đến thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số đăng ký cư trú.
 • 1. Điểm tích lũy sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm thứ năm kể từ ngày tích lũy. (Chính sách này được áp dụng cho số điểm tích lũy từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và số điểm tích lũy trước năm 2023 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm thứ ba kể từ ngày tích lũy.)
 • 2. Điểm thưởng đã hết hạn không thể được hoàn lại hoặc quy đổi lại sau khi hết hạn.
 • 3. Nếu chương trình Tư cách Thành viên này bị chấm dứt, số điểm mà Thành viên sở hữu sẽ tự động hết hạn sau 6 tháng kể từ khi thông báo chấm dứt.
 • 1. Các tính năng và quyền lợi của phiếu giảm giá trực tuyến: Các loại phiếu giảm giá khác nhau cho mỗi cấp độ Tư cách Thành viên mang lại nhiều quyền lợi khác nhau cho phép hưởng lợi tại mỗi chuỗi khách sạn. Quyền lợi của phiếu giảm giá có thể thay đổi theo chính sách của Công ty. Có thể xem chi tiết phiếu giảm giá trên trang web của Công ty hoặc ứng dụng di động. Sau khi phát hành, phiếu giảm giá chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian hiệu lực đã nêu tại thời điểm phát hành.
 • 2. Các tính năng và quyền lợi của tem thưởng: Các thành viên có thể nhận được tem trong tài khoản của mình trong các đợt khuyến mại phiếu thưởng của Công ty. Khi đáp ứng các yêu cầu của đợt khuyến mại, có thể đổi phiếu thưởng lấy nhiều loại phiếu thưởng khác nhau và quy đổi. Tem và phiếu giảm giá đã tích lũy là không thể chuyển nhượng. Chính sách vận hành chi tiết, cách sử dụng, quyền lợi và hiệu lực của phiếu thưởng có thể thay đổi theo chính sách marketing của Công ty.
 • 3. Các dịch vụ khác: Công ty có thể phát triển và cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các Thành viên. Các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ được áp dụng theo quy định trên trang web của Công ty sau khi cung cấp dịch vụ tương ứng.
 • 1. Tùy theo hoàn cảnh của Công ty hoặc đối tác, Công ty có thể thay đổi các thành phần của chương trình, các quyền lợi đặc biệt và nội dung khác, và cũng có thể chấm dứt chương trình Tư cách Thành viên này.
 • 2. Công ty sẽ thông báo cho các Thành viên về bất kỳ nội dung sửa đổi nào về các điều khoản và điều kiện cũng như chi tiết của nội dung sửa đổi đó trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện, qua ít nhất một trong các phương thức sau: Trang web Công ty, thư chính thức, email hoặc tin nhắn văn bản.
 • 3. Thành viên có thể từ chối các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi và rút Tư cách Thành viên trong trường hợp có những sửa đổi đó. Tuy nhiên, sau thông báo của Công ty về việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, nếu các Thành viên không phản đối trước ngày sửa đổi có hiệu lực, họ sẽ được coi là đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.
 • 4. Nếu chương trình Tư cách Thành viên này bị chấm dứt, thông báo về điều đó sẽ được đăng trên trang web của Công ty ít nhất 6 tháng trước khi chấm dứt và tất cả các Thành viên sẽ nhận được ít nhất một email thông báo.
 • 5. Tất cả các Thành viên sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện hoặc việc chấm dứt bất kể họ có đồng ý nhận thông tin tiếp thị quảng cáo hay không. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào do Thành viên không xác thực hoặc cung cấp thông tin chính xác.
 • 1. Việc diễn giải về tất cả các quy định và miễn trừ của chương trình sẽ được thực hiện hợp lý theo các luật và thực tiễn thương mại có liên quan.
 • 2. Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình vi phạm các điều khoản luật định được quy định trong phạm vi quyền hạn cư trú của Thành viên, việc đăng ký có thể bị hủy bỏ.
 • 3. Các điều khoản và điều kiện này được thiết lập tuân theo các thông lệ quốc tế và đã được soạn thảo theo luật của Hàn Quốc.
 • 4. Tòa án Quận Trung tâm Seoul sẽ là tòa án sơ thẩm có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

Ngày thay đổi : ngày 1 tháng 3 năm 2016

Ngày thay đổi : ngày 1 tháng 8 năm 2016

Ngày thay đổi : 23, tháng 3 năm 2018

Ngày thay đổi : 2, tháng 3 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 17, tháng 7 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 1, tháng 9 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 28, tháng 12 năm 2021 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 7 tháng 3 năm 2022 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 27 tháng 5 năm 2022 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 1 tháng 1 năm 2023 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 1 tháng 4 năm 2023 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày thay đổi : 1 tháng 11 năm 2023 [Phiên bản tải xuống trước đó]

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 3 năm 2024