Trang chủ Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Tìm kiếm sự kiện
 • SIGNIEL SEOUL
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-3213-1111 전화걸기
 • SIGNIEL BUSAN
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-51-922-1111 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE SEOUL
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-759-7311~5 전화걸기
   FAX+82-2-773-4910
 • Khách sạn LOTTE WORLD
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-411-7777 전화걸기
   FAX+82-2-2203-5945
 • Khách sạn LOTTE BUSAN
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-51-810-1100 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE JEJU
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL1577-0360 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE ULSAN
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-52-960-4300 전화걸기
 • L7 MYEONGDONG
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • L7 GANGNAM
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • L7 HONGDAE
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • L7 HAEUNDAE
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-70-7777-8282 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Mapo
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Sân bay Gimpo
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Jeju
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Daejeon
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Guro
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Ulsan
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-52-960-1000 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Myeongdong
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Local Stitch Creator Town Seogyo
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-70-7777-8282 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE GUAM
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+1-671-646-6811 전화걸기
   FAX+1-671-646-6813
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE MOSCOW
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7 495 287 0500 전화걸기
   FAX+7 495 287 0501
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE ST.PETERSBURG
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7 812 336 1000 전화걸기
   FAX+7 812 384 2227
  • Hàn Quốc
   TEL+82 2 318 0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE VLADIVOSTOK
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7 423 240 7201/7205 전화걸기
   FAX+7 423 240 7008
 • Khách sạn LOTTE SAMARA
  Các yêu cầu đặt phòng
 • Khu nghỉ dưỡng LOTTE ARAI
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+81-255-75-1100 전화걸기
   FAX+81-255-75-1150
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Sài Gòn
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+84-28-3823-3333 전화걸기
   FAX+84-28-3827-2408
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
  Ẩm thực
  Đám cưới & Hội nghị
  • Phòng Họp Jasmine
   TEL+84-28-3823-3333 (Ext.209) 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Phòng Topaz
   TEL+84-28-3823-3333 (Ext.209) 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Phòng Sapphire
   TEL+84-28-3823-3333 (Ext.209) 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333 / +84-28-3827-2410
  • Phòng Emerald
   TEL+84-28-3823-3333 (Ext.209) 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Sân Vườn & Hồ Bơi
   TEL+84-28-3823-3333 (Ext.209) 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  Cơ sở vật chất thuận tiện
  • Phòng tập thể hình
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 469 전화걸기
  • Phòng Spa Khách sạn
   TEL+84-28-3823-3333 Ext: 260 전화걸기
  • Bể bơi
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 469 전화걸기
  • Dịch Vụ Văn Phòng
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 113/114 전화걸기
  • Dịch vụ xe Limousine & Dịch vụ Đưa đón
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 5 전화걸기
  • Dịch vụ đổi ngoại tệ
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 133/134 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Hà Nội
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+84-24-3333-1000 전화걸기
   FAX+84-24-3333-1100
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
  Ẩm thực
  Đám cưới & Hội nghị
  • Phòng Crystal Ballroom
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  • Phòng Charlotte
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  • Phòng Emerald
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  Cơ sở vật chất thuận tiện
 • L7 WEST LAKE HÀ NỘI BY LOTTE
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+84-24-3333-9000 전화걸기
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
  Ẩm thực
  Đám cưới & Hội nghị
  Cơ sở vật chất thuận tiện
 • Khách sạn LOTTE YANGON
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+95-1-9351000 전화걸기
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Tashkent Palace
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+998-78-120-58-00 전화걸기
   FAX+998-78-232-2726
 • Văn phòng ở nước ngoài
  REPUBLIC OF SOUTH KOREA
  • SEOUL
   TEL +82-2-318-0673 전화걸기
  JAPAN
  • TOKYO
   TEL +81-3-3255-2571 전화걸기
  • OSAKA
   TEL +81-6-6263-1071 전화걸기
  CHINA
  • HONG KONG
   TEL +852-9225-0416 전화걸기
  REPUBLIC OF SINGAPORE
  • SINGAPORE
   TEL +65-70-7709-0385 전화걸기
  UNITED KINGDOM
  • LONDON
   TEL +44-782-7966030 전화걸기
  UNITED ARAB EMIRATES
  • DUBAI