Trang chủ Đăng nhập

Sơ lược về các quyền lợi theo hạng hội viên

  • img01 Platinum
  • img01 Gold
  • img01 Silver
  • img01 Classic
Điều kiện đối với các hạng hội viên
  • Điều kiện đối với các hạng hội viên
  • 20 lần lưu trú
    50 Tổng số đêm
    Thanh toán 15.000 USD tiền phòng
  • 10 lần lưu trú
    25 Tổng số đêm
    Thanh toán 7.000 USD tiền phòng
  • 3 lần lưu trú
    7 Tổng số đêm
    Thanh toán 2.000 USD tiền phòng
  • Ngay khi đăng ký
Số điểm thưởng đã tích lũy
  • Số điểm thưởng đã tích lũy
  • 6%
  • 5.25%
  • 4.5%
  • 3%
Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống
  • Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống
  • 10%
  • 10%
  • 5%
  • 5%
Giảm phí dịch vụ giặt là
  • Giảm phí dịch vụ giặt là
  • 20%
  • 15%
  • 10%
Phiếu điểm thưởng LH
  • Phiếu điểm thưởng LH
  • 2 x phiếu giảm giá 50 USD
  • 1 x phiếu giảm giá 50 USD
  • 1 x phiếu giảm giá 10 USD
Giảm giá cho bộ chăn ga gối đệm He:on
  • Giảm giá cho bộ chăn ga gối đệm He:on
  • 20~25%
  • 10~15%
Nâng hạng phòng
  • Nâng hạng phòng
  • O
  • O
Đồ chào mừng
  • Đồ chào mừng
  • O
  • O
Club Lounge
  • Club Lounge
  • Một khách đi cùng miễn phí
  • Một khách đi cùng miễn phí
Late Check-out
  • Late Check-out
  • 15:00
Phiếu tặng phòng khách sạn miễn phí
  • Phiếu tặng phòng khách sạn miễn phí
  • Mỗi năm một lần
Các quyền lợi đặc biệt tiêu chuẩn
  • Các quyền lợi đặc biệt tiêu chuẩn
  • - Giảm giá 10% tại các nhà hàng LOTTE City Hotels (các cửa hàng đủ điều kiện: Khách sạn LOTTE City Maponaru, C'café của Khách sạn LOTTE City Sân bay Gimpo, chỉ áp dụng cho hội viên, không bao gồm bữa sáng)